Bilangan Pokok a > 0 ¹ 1

Tanda Pertidaksamaan tetap/berubah tergantung nilai bilangan pokoknya
a > 1
0 <>

af(x) > ag(x) ® f(x) > g(x)
af(x) <>g(x) ® f(x) <>

(tanda tetap)

af(x) > ag(x) ® f(x) < g(x)
af(x) <>g(x) ® f(x) > g(x)

(tanda berubah)

Catatan: Untuk memudahkan mengingat, bilangan pokok 0 < a =" 1.

Misal : 1/8 = (1/2)3 = 2-3

Contoh:

 • (1/2)2x-5 < (1/4)(1/2x+1)
  (1/2)2x-5 < (1/2)2(1/2x+1)

  Tanda berubah (0 <>

  2x - 5 > x +2
  x > 7

 • 32x - 4.3x+1 + 27 > 0
  (3x)² - 4.31.3x + 27 > 0
  misal : 3x = p
  p² -12p + 27 > 0
  (p - 9)(p - 3) > 0


  p <> 9
  3x <> 3²
  x <> 2
 • Other Article  visit the following website Senyawa kimia Berita Bola